Epilepsi

Epilepsi beyin içinde bulunan sinir hücrelerinin normal olmayan bir elektro-kimyasal deşarj yapması sonucu ortaya çıkmakta olan nörolojik bozukluk ve nörolojik hastalıktır. Beynin normalde çalışması ile ilgili elektriğin aşırı ve kontrolsüz yayılımı sonucu oluşmaktadır. Geçici bilinç kaybına çok sık neden olmaktadır. Epilepsi nöbetleri farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bazı nöbetlerden önce bir korku hissi gibi normal olmayan algılamalar ortaya çıkarken, bazı nöbetlerde kişi yere düşebilir, bazen ağzı da köpürebilir.

Epilepsi Belirtileri

Epilepsi belirtileri her kişide farklı seyreder. Belirtilerin hepsi görülmeyebilir...

•Bilinç kaybı
•Bayılmak
•Titremek, yere düşmek
•Otururken uzaklara dalmak
•Nefes darlığı, nefes kesilmesi
•Dokularda ve yüzde morarmalar
•Aşırı tükürük salgılanması
•İdrar kaçırmak
•Hareketlerini kontrol edememek
•Kriz sonrası şaşkınlık, uyku hâli.
•Korku

Epilepsi Çeşitleri

Basitleştirilmiş şekliyle epilepsi nöbeti kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlı olmaktadır, ve beyin hücrelerinde geçici normal olmayan elektrik yayılması ile ortaya çıkar.
Epilepsi nöbetlerinin birçok çeşitleri vardır. 40'ın üzerinde nöbet tipi bulunmuştur. Herkes tarafından epilepsi veya sara dendiği zaman anlaşılan ve iyi bilinen tonik-klonik tipi nöbet ile başkalarının hiç farkedemeyeceği kadar hafif nöbet çeşitleri de bulunmaktadır. Bulunmuş bu mevcut nöbet tiplerine rağmen herkesin geçirdiği nöbet kendine özgü bazı farklılıklar gösterebilmektedir. Bu gibi durumlar bazı hastalarda epilepsi hastalığının tanısının konulmasını güçleştirir ve birçok karışıklıklara neden olabilmektedir. Ne yazık ki pek çok hastaya tanı konulamaz ve kendilerindeki problemin ne olduğunun açıklığa kavuşması yıllar sürebilir. Bazı kişilerde ise başka bir bozukluğun yol açtığı belirtiler yanlış olarak epilepsi tanısı alabilmektedir. Gelişen tanı yöntemleri sayesinde yanlış tanılar giderek azaltılmaktadır.
Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur; beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler ve beyinde yaygın olarak olarak başlayanlar. Yaygın başlangıç daha kötü ve şiddetli bir nöbet demek değildir. Buradaki gruplaştırma sadece nöbeti oluşturan nedenin farklılığıdır ve tibbi nedenlerle bu isimler verilmektedir.
Nöbet anında yaşananlar beyin aktivitesindeki değişikliğin nereden başladığına ve ne kadar hızla yayıldığına bağlı olmaktadır. Beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler isminden de anlaşıldığı gibi beynin bir kısmından başlarlar. Elektriksel deşarj ya o bölgede kalır ya da beynin diğer bölgelerine yayılma gösterir. Beyinde yaygın olarak olarak başlayanlar nöbetler tüm beyine yayılırlar.
Hastalığın türünün ne olduğunun bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü muhtemelen bu hangi epilepsi ilacının daha etkili olacağı konusunda yol göstericidir.

Epilepsi Tedavisi

Epilepsi, mutlaka doktora başvurulması gereken ve doktorun gerekli gördüğü sürece kontrol altında kalınması gereken bir hastalık çeşididir. Bu durum, epilepsinin ömür boyu devam edeceği demek değildir. Epilepsinin bazı türleri hasta belli yaşlara geldiğinde kendiliğinden tamamen düzelebilmektedir ve ilaç tedavisine gerek duyulmayabilir.
Nöbetlerin tekrarlaması ve status epileptikus hali, beyinde oksijensiz kalmaya bağlı olarak bazı etkilere yol açabilmektedir. Geçirilen her nöbet bir sonraki nöbetin ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Tedavisiz kalan küçük nöbet türlerinin bir süre sonra büyük nöbetlere dönüşme olasılığı da mevcuttur. Bu tür nöbetlerde hastanın maruz kalabileceği merdivenden düşme, kişi sokakta ise trafik kazası, suda boğulma gibi tehlikeler de mevcuttur.
Cerrahi müdahale, ilaçlara yanıt vermeyen hastalarda uygulanmalıdır ve epilepsi cerrahisi konusunda uzmanlaşmış hastaneler ve özel tıp merkezlerinde yapılmalıdır. Ameliyat sırasında nöbetlere neden olan beyin bölgesi çok incelikli bir şekilde alınmalıdır. Tedaviden sonra hastaların %90'ı büyük bir şekilde gelişme göstermektedir.