Obsesif - Kompulsif Bozukluk Nedir ?

Obsesif - Kombulsif Bozukluğa sahip kişiler kontrol edemedikleri ama sürekli tekrar ettikleri alışkanlıklar ve huylar geliştirmektedirler. Çoğu kez bu zararsız ama garip huylar kişinin kafasındaki yoğun karışık duygularını kontrol edebilme ve düzenleme amacı ile başlamaktadır. Tekrar eden düşünceler ve davranışlar kişi için büyük bir mutsuzluk ve endişe kaynağı olmaya başladığı zaman ve kişinin normal yaşamını belirgin bir şekilde aksatmaya başladığında hastalık ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar Obsesif-Kompulsif bozukluğa sahip hastalar sahip oldukları bu düşüncelerin, dürtülerin ve ihtiyaçların hiç bir mantıklı sebebi olmadığını bilseler bile kontrolleri olmadığını hissederler.

Obsesif - Kompulsif Bozukluk Belirtileri

1. Sürekli istenmeyen görüntülerin, dürtülerin, düşüncelerin, kuşkuların ve fikirlerin kişinin zihnini meşgul etmesi. Çoğunlukla bu düşüncelerin temizlik, hastalıklar ve mikroplar, güvenlik ve seks ile ilgili olması.
2. Karşı konulmaz bir şekilde sürekli el yıkamak, saç çekmek, temizlik yapmak, ortalık düzenlemek, kontrol etmek gibi mantığı olmayan davranışları tekrarlamak yada dua etmek, saymak, kelimeleri sessizce tekrar etmek, hesap yapmak gibi zihinsel aktiviteler yapmak.

Obsesif - Kompulsif Bozukluk Tedavisi

İnsanların kendilerini bu hastalık ile tanımlıyor olması tedavinin çözümünü zorlaştırmaktadır. Tedavinin başarılı olabilmesi için kişinin kökleşmiş davranış şekline, bakış açılarına, yaklaşımlarına, ilişki yapılarına ve kapasitelerine değinilmesi gerekmektedir. Genelde OKB psikoterapi ile çözülebilmesine rağmen, uzun zaman içinde yerleşmiş olan bu düşünce, duygu ve davranış alışkanlıklarını değiştirmek yoğun ve sürekli tekrarlanan bir tedavi ve öğrenme süreci gerektirmektedir.