Nevroz Nedir ?

Nevroz, toplumsal tavır ve davranışları tutuklayan ve insanda ruhen hasta olduğu bilinciyle birlikte bulunan tinsel bir hastalıktır. Nevrozlar uzun süre, belli lezyonlara bağlanmayan işlevsel sinir hastalıkları olarak sayılmaktaydı. Nevrozlar, akıl hastalığı denen ve özgüllüğü bozuklukların ruhsal belirtilerine dayanan ve nevrozların özel bir sınıfını oluşturan psikozlardan zorlukla ayırt edilebiliyordu. Cullen'in görüşlerinden çok etkilenen P. Pinel sayesinde, nevrozlar organik bir neden bağlanmaya başlandı. 19. yüzyılın ikinci yarısında organcı düşünceler gittikçe başarı kazandı. Bu başarı, hastalığı herhangi organik bir dayanak bulunamayıp nevroz kavramı ortadan kalkma evrimi gösterinceye kadar sürdürebildi. Daha sonra, psikiyatri, eski anatomiklik şemalara göre biçimlendirilerek kalıtsal etmenlerin ve bünyesel yatkınlığın eklendiği organcı yorumları sürdürdü.

Nevrozun Tedavisi

Nevrozun tedavisinde, insanın yaşanan olayla ilgili duygusal boşalımının sağlanması özellikle önem taşır. Olay sırasındaki ve olayı izleyen süre boyunca gelişen düşünceler ve duygular yeniden ele alınır. Benzer yaşantıları olan insanların katıldığı grup terapileri böyle bir duygusal boşalım için uygun bir anlayış ve destek ortamı oluşturulur. Bu rahatsızlığa yakalanmış insanların tedavisinde ilaçlar da önemli bir yer tutar. Uyku düzeninin yeniden sağlanması, karamsarlık, sıkıntı ve aşırı sinirliliğin azaltılması amacıyla değişik ilaçlar kullanılabilmektedir. Ancak, bu kişilerin uyuşturucu bağımlılığı yönünden taşıdıkları yatkınlık gözönüne alınarak bu tür bir soruna yol açabilecek ilaçlar olabildiğince kullanılmamaya ya da kısa süreli kullanılmaya çalışılmaktadır.