Otizm Nedir ?

Otizm üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. Bu belirtiler otizmi, Asperger sendromu gibi daha hafif seyreden otistik spektrum bozukluğundan ayırmaktadır. Otizm kalıtımsal kökenlidir ancak kalıtsallığı oldukça karmaşıktır ve OSB'nin kökeninin çoklu gen etkileşimlerinden mi yoksa ender görülen mutasyonlardan mı kaynaklandığı çok açık değildir. Nadir vakalarda, doğum sakatlıklarına neden olan etmenlerle yakından bağlantılıdır. Diğer görüşlere göre ise çocuklukta yapılan aşılar gibi nedenler tartışılmalıdır ve aşı kökenli varsayımların ikna edici bilimsel kanıtları bulunmamaktadır.

Otizmin Belirtileri

• Olaylara ve insanlara tepkisizdir.
• İletişim güçlüğü çeker.
• Uygunsuz ve sebebsiz gülmek ağlamak.
• İnsanlarla temastan kucağa alınmaktan ya da sevilmekten hoşlanmamak.
• Göz temasının çok az ya da hiç olmaması.
• Seslere karşı aşırı duyarlılık ya da duyarsızlık.
• Objeleri kendi etrafında çevirmek.
• Sürekli aynı oyunları oynamak.
• Motor hareket gelişiminde düzensizlik.(Topa vuramaz ama küpleri üst üste dizer)
• Çevresine karşı ilgisizdir.
• Herşeyin aynı olamasını istemek, değişikliklere aşırı tepki vermek.
• Aşırı hareketlilik ya da hareketsizlik.
• Objelere gereksiz yere bağlanmak.
• Konuşma zorluğu vardır.
• Bir sebep olmadan strese girmek, üzüntü duymak.
• Tekrarlayıcı davranışlar yapar.
• Anlamsız kelimeleri tekrarlar.
• Ellerini kollarını çırpar, olduğu yerde sallanır, kendi etrafında döner.
• Genelde tek başınadır.
• Tehlikeye karşı duyarsızlık.
• Acıya karşı duyarsızlık.

Otizm Tedavisi

Nedenin kesin olarak bilinememesi tedavi yaklaşımlarını sınırlamaktadır. Şurası unutulmamalıdır ki otizm tedavisinin ilk ve en önemli aşaması ailenin hastalık hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Çünkü tedavi içinde aile aktif olarak rol almak zorundadır. Bunun için tedavi ekibi ile işbirliği yapmak zorundalar. Gerginliğini üzerinden atamamış, sabırsız ve beklentisi yüksek olan ailelerin tedaviyi sürdürebilmeleri imkansızdır. Hastalığa özgü bir ilaç henüz yoktur. Ancak kendine ya da etrafına zarar veren, huzursuz, uykusuz, aşırı hareketli çocuklara bazı ilaçlar kullanılmaktadır.