Saldırganlık Nedir ?

Saldırganlık, bir başka kişiye fiziksel veya psikolojik zarar verme niyetiyle sözlü veya fiziksel davranışta bulunma şeklinde tanımlanır.
Saldırganlık, bazen eşanlamlı kullanılsa da, düşmanlık ve şiddetten farklıdır. Şiddet terimi, daha ziyade fiziksel saldırganlıkla sınırlı olarak kullanılır. Saldırganlık, şiddet içermeyen yollardan da kendini gösterebilmektedir: Düşmanlık ise saldırganlığın daha ziyade tutumsal yanına denk gelmektedir. Bir toplumda nelerin "saldırgan", dolayısıyla "suç" olarak niteleneceği, toplumun normlarına ve sabır eşiğine bağlıdır.

Saldırganlık Nedenleri

• Merak; Çocukları oyuncaklarını, merak ettikleri her türlü araç ve gereçleri içinde ne var ne yok diye kırıp, parçalamak istemektedirler.

• Çocukların yetiştirilmesindeki yetersizlikler; onları gerek kendilerine, gerekse başkalarına ait eşyaların oyuncakların nasıl bakılıp korunacağı öğretilmemişse," mal değeri" dediğimiz kavram bir alışkanlık oluşturmamışsa, bu çocuğun tahripkar olması beklenmelidir.

• Çocukların bir takım huzursuzlukları önemli bir faktördür. Öç almak, kıskançlık ve isyan duyguları sonucunda çocuk başkalarına ait eşyalara zarar verebilir.

• Çocuğun uygun yollarla saldırganlık duygularını boşaltmasına izin verilmeyen bir ortam çocukta gerginlik yaratır. Doğal bir duygu ve içsel bir dürtü olan saldırganlığından korkan çocuk davranışlarını ayarlamak yerine tümden siner yada dizginsiz bir saldırıya geçer.

• Saldırgan çocuk temelde güvensiz çocuktur, doyumsuz ve sevilmediğine inanan insan bir çevreden iyi bir davranış beklemediği için ilk tepkisi saldırmak olur, öz saygısı azdır.

• Saldırgan çocuk,dürtülerini dizginlemeyi öğrenme olanağını bulamamış çocuktur. Ana-baba tutumu çok sert ve hoş görüsüz olduğundan çocuk biriken öfkesini ev dışında açığa vurur.

• Gevşek disiplinle yetişmiş bir çocukta saldırgan olabilir. Kendine sınır konmadığı için kuralara uymak yerine herkesin kendisine uymasını bekler.