Tikler

Tikler; bir kas grubunda yineleyen istemsiz, ani, tekrarlayıcı hareket, ifade veya jestler olarak tanımlanır.
4 grupta tanımlanabilirler:
--Basit motor tikler (göz kırpma, yüz buruşturma, boyun çevirme, ağız germe),
--Basit vokal tikler (boğaz temizleme, burun çekme, hırıltı sesi),
--Karmaşık motor tikler (dokunma, koklama, üzerine çeki düzen verme),
--Karmaşık vokal tikler (belirli ifadeleri/kelimeleri sık yineleme, işitilen en son sesleri/ifadeleri tekrarlama),

Şiddeti ve sıklığı aynı kişide dahi farklı bir seyir gösterebilir. Aynı tikin sıklığı ve şiddeti zaman içinde artabilir veya azalabilir, birinin yerini bazen bir başkası alabilir ve önce göz kırpma, sonra burun çekme ve boyun çevirme gibi birden fazlası peşpeşe görülebilir.

Tik Çeşitleri

GELİP GEÇİCİ TİK BOZUKLUĞU:
Tek da birden fazla motor veya vokal tikle karakterize bir sorundur. Tikler en az dört haftadır ancak bir yıldan uzun sürmeyen, hemen her gün gözlenebilen, azalma ve artmalar gösteren basit tiklerdir.

KRONİK MOTOR YA DA VOKAL TİK BOZUKLUĞU:
Tek ya da birden fazla motor veya vokal tikle karakterize bir sorundur. Hastalık sırasında zaman zaman vokal ve motor tikler birlikte bulunabilir. Bir yıldan daha uzun sürmesi, 3 aydan daha uzun süre tiklerin olmadığı bir dönemin olmaması gerekmektedir. Daha çok boyun, baş ve üst ekstremitelerede görülür.

GILLES DE LA TOURETTE BOZUKLUĞU:
Zaman içinde artma ve azalmalar gösteren, çoğul motor ve vokal tiklerle karakterize kronik bir hastalıktır. Genellikle vokal tikler, motor tiklerden daha sonra ortaya çıkar. Vokal tikler boğaz temizleme, burun çekme gibi basit tiklerdir. Koprolali (küfür etme) gibi kompleks tikler nadir görülür. Motor tikler basit tikler olabileceği gibi, kompleks tikler de olabilir. Genellikle tikler sayılamayacak kadar sıktır.

Tik Tedavisi

İlaç tedavileri yanında terapi ile başarı sağlanmaktadır. Tik bozuklarının gidişi genelde iyidir. Erişkinlik dönemine geçerken şiddetleri azalır ya da kaybolurlar. Birlikte kronik bir hastalığın bulunması ve yetersiz aile desteği gidişi olumsuz yönde etkileyen etkenlerdendir. Eğer tikler belirginse çocuğun benlik saygısını düşürüp, sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilirler. Ayrıca yukarıda belirtilen nedenle anne, baba ile çocuğun arasında ilişki sorununa neden olabilir, ya da var olan sorunu artırabilir. Bu nedenlerle tedavi edilmesi uygun olur.