Yeme Bozuklukları

Ekonomik ve modern olarak gelişmiş toplumlarda medya gençlere özellikle kadınlara gönderdiği incelik üzerine pek çok mesaj gönderir. Bu mesajlarda ana tema aşırı inceliğin çekici olmuş olmasıdır. Modeller ve bazı ünlü kişiler gibi ince olabilmek bazı kişilerin sağlıklı olmayan bir kiloya inmelerini gerektirebilir. Bazı kişiler hem sağlıklı hemde ince olabilir ancak sorun birçok gencin sağlıklarını yitirmeden o inceliğe ulaşmalarının mümkün olmayacak olmasıdır. Bir diğer taraftan sorun sadece zayıf olmakla açıklanabilecek kadar basit bir durum değildir; Psikolojik olarak kişiler çevrelerindeki olaylara yada yaşam koşullarına sağlıklı tepkiler veremediği zamanda "Yeme Bozuklukları" ortaya çıkmaktadır.

Yeme Bozuklukları Nedenleri

Kalıtsal faktörler, kültürel özellikler, yetiştirilme özellikleri, biyolojik özellikler insanın yeme bozukluğu geliştirmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. Son çalışmalarda A grubu beta hemolitik streptokoklarla oluşan bademcik ve üst solunum yolu enfeksiyonları ve Ebstein Barr virüsüne bağlı gelişen enfeksiyöz mononükleoz ile yeme bozuklukları arasında bir ilişkiden bahsedilmektedir.

Yeme Bozuklukları Tedavisi

Yeme bozuklukları belli hale geldiğinde kişinin yakınları veya kendisi tedavi için zaten hastaneye başvurmaktadır. Ancak böyle bir aşamada tedavi oldukça zorlaşabilir. Önemli olan yeme bozukluğunun erken bir zamanda tanınması ve tedavi için en uygun dönemde başvurulmasıdır.
Tedavide ön planda kiloyu normale getirici tedavi uygulanmaktadır. Bunun için sıklıkla hastanede yatarak tedavi gerekmetedir. Tedavi dahiliye uzmanı, psikiyatri uzmanı ve psikolog, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, gerekli durumlarda genel cerrahi uzmanının bir ekip halinde hareket etmesiyle mümkün olabilmektedir.