Psikiyatrik Tedavi Nedir?

Bazı psikiyatristler değişik türlerde psikoterapi yaparlar:
· Bireysel
· Grup
· Çift terapisi
· Aile terapisi
Çoğu psikiyatristin sunduğu tedavi izleyenlerin bir bileşimidir:
· Danişmanlık (psikoterapi)
· İlaçlar
Psikiyatristiniz ilk konsültasyonunuzda bir tanı koymaya çalışacaktır. Bu tanıyı temel alarak size uygun bir tedavi sunabilir.
İlaçlar mı Psikoterapi mi?
Çoğu durumda depresyona karşı en etkili tedavi ilaçlarla psikoterapini kombinasyonudur, ama psikiyatristin önerilerine uyup uymamak size kalmıştır.
Tedaviniz psikiyatristinizle sizin aranızdaki bir ortaklıktır.
Psikoterapide birçok farkli yöntem kullanılır - psikiyatristiniz kendi yaklaşımı ve eğitimi çerçevesinde bunlardan birini seçecektir.
Pratik konulardaki sorular?
Psikoterapi olmayı düşünüyorsanız büyük olasılıkla pratik konular da dahil, kafanıza takılan birçok soru olacaktır. Burada izleyen soruları yanıtlamaya çalışacağız:
· Psikiyatriste gitmeniz gerekiyor mu?
· Psikiyatristi nerede bulacaksiniz?
· Psikiyatristler gizlilik ilkesine uymakla yükümlü müdür?
Sevk sistemi?
Bir psikiyatriste sevk edilmek için aile hekiminize/pratisyen hekiminize başvurun o sizin psikiyatriste gitmeniz gerekip gerekmediğine karar verebilir. Bazı sigorta sistemlerinde psikiyatriste mutlaka bir aile hekimi/pratisyen hekim tarafından gönderilmeniz gerekir.
Ruh sağlığı konusunda özel eğitim almış bir aile hekimi/pratisyen hekim tarafından da tedavi edilebilirsiniz.
Psikiyatristi nerede bulabilirsiniz?
Sağlık ocağındaki hekiminiz sizi bir psikiyatriste sevk edebilir.
Kendiniz bir psikiyatrist bulmayı yeğliyorsanız veya biri size önerilmişse doktorunuzdan sizi o psikiyatriste göndermesini isteyebilirsiniz.
Genellikle psikiyatristlerin bir bekleme listesi olur. Bazi psikiyatristler özgül sorunlar ve psikolojik bozukluklarin tedavisinde uzmanlaşmıştır, bu yüzden kimi görmenizin uygun oldugunu ve ne kadar beklemenizin kabul edilebilir olduğunu doktorunuzla konusmanız önemlidir.
Bekleme listesi çok uzunsa, doktorunuz kendisi tedavinize başlamak isteyebilir. Bu işe yararsa, psikiyatriste gitmenize gerek kalmaz. Ama işe yaramıyorsa, acilen bir psikiyatristle görüşmeniz gerekebilir. Acil bir randevu alamıyorsaniz başka bir psikiyatriste başvurmanız gerekir.
Psikiyatristler gizlilik ilkesine uymakla yükümlü müdürler?
Bütün doktorlar gibi, psikiyatristler de gizlilik ilkesine uymak zorundadırlar. Bu, sizden izin almadan sizinle ilgili bilgileri başkalarına aktaramayacağı anlamına gelir.
Gizlilik ilkesine uymayan doktorlara ceza verilebilir.