Psikolog Nedir?

Psikolog Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültelerinin psikoloji bölümlerinden mezun olmuş kişilere denir.
Psikologlar Kliniklerde, Hastanelerde, psikolojik danışma merkezlerinde, anaokullarında, okullarda, dershanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk gelişim alanında, adli tıpta, sosyal hizmet merkezlerinde, huzurevlerinde çalışabilmektedirler.
Klinik psikologları, psikolojik rahatsızlıkların tanı ve tedavisiyle ilgilenirler. Hemen hemen tüm psikolojik rahatsızlıklarda etkili bir görev üstlenirler. Bazı rahatsızlıklarda psikiyatristler ile psikologlar beraber çalışmaları gerekirken, bazen sadece psikologlar veya psikiyatristler çalışabilirler.
Psikologlar psikoterapi ile psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde etkin bir rol oynamaktadırlar. Tedavide her psikoloğun benimsediği bir tarz vardır ve bu tarz doğrultusunda kendi tedavi yöntemlerini geliştirirler.
Her insan hayatının bazı dönemlerinde psikolojik açıdan bazı rahatsızlıklar geçirir. Her insan hayatın belli bir döneminde depresyona girebilir. Bunun dışında gelişen toplumlarda iş yaşamının stresi ve gelişmiş şehirlerdeki kentleşme sonucu oluşan olumsuzluklar insanı psikolojik açıdan etkileyebilir. Bu gibi durumlarda her insan bir psikoloğun yardımına ihtiyaç duyabilmektedir.

Psikolog ve Psikiyatrist Arasındaki Farklar

Ülkemizde insanlar genellikle ruhsal sorunlarla uğraşan insanların tanımlamasını yaparken psikolog yada psikiyatristi aynı anlamda kullanmaktalar. Aslında bu iki grup aldıkları eğitime göre çok farklı gruplardır.
Psikiyatrist tıp fakültesinden mezun olmuş ve mezun olduktan sonra 4 yıl psikiyatri ihtisası yapmış hekimlere denmektedir. Böylece aldıkları eğitimle insanın hem genel hastalıkları ile ilgili bilgi sahibi olan hem de ruhsal yapılarını tanımlama ve gerektiğinde tedavi etme yetki ve bilgisine sahip bir insan ortaya çıkmaktadır. Hem hekim hemde ruh sağlığı uzmanı olarak çalışırlar.
Oysa psikologlar edebiyat fakültesinin psikoloji bölümünden mezun olmuş kişilerdir. Normalde psiyatristlerle birlikte çalışırlar gerekli testleri hastalara uygularlar ve sonuçta psikiyatristin tedavi etmesine yardımcı olurlar. Bazı özel eğitimler aldıktan sonra psikoterapi yapabilmeye hak kazanırlar. Bu durumun çok faydalı olmadığını da söyleyemeyiz. Ancak psikologların tek başlarına tanı koyma ve tedavi etme yetkileri bulunmamaktadır. İlaç yazma yetkileri hiç yoktur. Bu yapılmaya başlandığı andan itibaren hastaya zarar vermeye başlamıştır. Bu yüzden müracaat ettiğiniz doktorun bir psikiyatrist mi yoksa bir psikolog mu iyi bunu araştırın. Hatta münkünse diplomasını bile görebilirsiniz.