Psikoloji Nedir?

Psikoloji , davranışları ve zihinsel süreçleri incelemekte olan bir bilim dalıdır. Hem insanlar hem de hayvanlar üzerinde yapılan çalışmaları kapsar. Psikoloji diğer bilimlere kıyasla kısa bir geçmişe sahip olmaktadır. Bu kısa geçmiş süresi içerisinde psikoloji değişik biçimlerde tanımlanmıştır. İlk tanım insan zihninin yapısının incelenmesi biçiminde belirlenmişti. İnsan zihnini gözleyebilmenin olanaksız olduğunu gören psikologlar, psikolojiyi "gözlenebilen davranışların bilimsel incelemesi" biçiminde tanımlamışlardır. İnsan zihninin davranış üzerindeki etkilerini kabul etmeyen bu ve bunun gibi yaklaşıma, psikoloji içinde tepki oluşmaya başlamış, bellek süreçleri ve düşünme gibi zihinsel işlevleri inceleyen bilimsel psikoloji ortaya çıkmıştır.
Bu gelişmeler günümüz psikolojisinin tanımını etkilemektedir. Modern psikoloji günümüzde, davranışı ve davranışın altında yatan süreçleri bilimsel olarak inceleyen çalışma alanı olarak tanımlanır. Bilimsel adımları doğrudan izleme olanağı yoktur; organizmanın davranışları gözlenerek ya da nörolojik bulgular kullanılarak onların varlığı saptanır.

Bilim olarak psikoloji

İnsanın, bir canlı olarak çevresine uyum sağlamak ve kendi içinde de dengeli bir gelişme isteği vardır. Psikoloji de elde ettiği kanunları yine insana uygulayarak onun davranışlarını açıklamaya çalışır, önceden anlamaya çalışır. Böylece, insana bu gelişim ve uyum sürecinde yardımcı olur.
Günümüzde psieyacan, bellek, düşünme, öğrenme gibi konularda elde edilen psikolojik bilgilerin eğitim alanında kullanılmasıyla bu alanda başarı yükselmiş, daha sağlıklı, daha yeni bir eğitim anlayışı geliştirilmiştir. Ayrıca Türkiye Eğitim Bilimleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik ya da dengi bir bölümden diploma alan kişiler, eğitim fakültesi mezunu olarak resmi kurumlarda veya özel eğitim öğretim kurumları bünyesinde rehber öğretmen - psikolojik danışman olarak çalışabilmektedirler.