Bağımlılık

Bağımlılık zarar verici sonuçlar doğurmasına rağmen, zorlantılı bir şekilde madde arama ve kullanma ile tekrarlayıcı bir beyin rahatsızlığıdır. Bu hastalığa zarar verici davranışlar da eşlik edebilmektedir. Bağımlılık, hem beyni hem de davranışları etkileyebilen bir hastalıktır. Ancak bu hastalığın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu unutmamak lazım. Bu hastalığın gelişmesinde birçok biyolojik ve çevresel etmenler rol oynamaktadır. Bağımlılık gelişene kadar kişi bazı evrelerden geçmektedir. Önce deneme amaçlı kullanım, daha sonra sosyal kullanım, bu aşamadan sonra kötüye kullanım ve bağımlılık ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle alkol ve madde kullanımında erken tanı ile birçok olumsuz sonucun gelişmesi önlenebilir.

Bağımlılık Belirtileri

Fiziksel Belirtileri

- Bitkinlik
- Dalgınlık
- Uyuklama
- Uyku bozukluğu
- Konuşma güçlüğü
- Burun akıntısı
- Terlemek
- Titremek
- Dengesizlik
- Gözde kanlanma
- Göz bebeğinde darlama
- Yüzde kızarma-soğukluk
- Kabızlık
- İshal
- Mide-Bağırsak yakınmaları
- Yürüme bozukluğu
- Solunum güçlüğü
- Ağrılar

Toplumsal ve Ruhsal Belirtileri

- Duygu durumu değişikliği
- İlgi-istek kaybı
- Donukluk
- Bilişsel bozukluklar
- Başarıda azalma
- Bakımsız dış görünüş
- Gerçek dışı konuşmak
- İçe kapanmak
- Çevre değişikliği
- Konuşma içeriğinde değişmeler
- Aşırı para harcamak
- Suç işleme eğilimi
- Evden uzaklaşmak
- Madde kokusu