Dissosiyatif Bozukluk

Genel özellikler, psikolojik nedenlerle ortaya çıkan bellek, bilinç, kimlik veya çevrenin algılanmamasıdır. Herhangi bir beyin hasarı söz konusu olamaz.

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu

Aynı kişide ayrı kişilik ve kimlikler yaşanmaktadır. Hasta ikinci bir kimliğe geçtiği zaman, orijinal kişilik genellikle hatırlamaz durumdadır; orijinal kişilik diğerinden haberdar değildir. Bir kişilikten diğerine geçiş genellikle birden olur yani anidir. Her kişiliğin ayrı karakteristik yapısı vardır. İki kişilik psikolojik teste tabi tutulduklarında tamamiyle ayrı sonuçlar vermektedirler. İki kişiliğin, başka cinsiyetten, başka yaştan başka ırktan olabilme ihtmali vardır. Bu hastalık daha çok filmlere konu olmakla birlikte, eski zamanlar kadar az görülmediği düşünülmektedir.
Daha çok ergenlik ve erken erişkinlikte görülebilir. Daha erken yaşlarda da başlayabilme ihtimali vardır. Kadınlarda daha fazla ortaya çıkabilir. Birinci derece akrabalarda daha çok görülür. Çocukluk zamanlarında ruhsal ve fiziksel kötüye kullanımlar, hastalığın içeriğinde rol oynamaktadır. Bunların büyük çoğunluğu ise cinsel kötüye kullanımlar olmaktadır. Bu cinsel kötüye kullanımların en yaygın olanları ensest ilişkilerdir. Çocukluk zamanlarında yaşanan bu olaylar kişilerde , dehşet ve acıdan kendini uzaklaştırma ihtiyacına yol açmaktadır.

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Tedavisi

Hastalık bu rahatsızlığı bilen psikologlarca ve psikiyatristlerce uzun dönemli psikoterapi ile tedavi edilmektedir. Tedavide kişiliklerin bir araya getirilerek bir bütün oluşturması ve geçmişte yaşanan ve bazı hallerde unutulmuş olan travma döneminin aydınlatılıp, bunun normal bilinç hali ile birleştirilmesi ve bütünleştirme sonrası eşlik eden diğer kişilik sorunları ve yaklaşımlarin tedavisi ile sürdürülür. Psikoterapi esnasında farklı kişiliklerin etkisi ile şikayetlerde alevlenmeler gorülebilir. Bu durumlarda ilaç tedavileri ve kısa süreli yataklı tedaviler gerekebilir.