Etnosantrizm Nedir?

Etnosantrizm, bir kişinin diğerlerini, kendi grubunu veya kültürünü merkeze alarak değerlendirme tutumu şeklinde tanımlanabilmektedir. Birçok önyargı ve stereotipin kaynağını oluşturan bu değerlendirme, genellikle diğerlerinin olumsuz bir tarzda nitelendirilmesiyle sonuçlanır.
Etnosantrizm, genelde bir şeyin başka toplumlardaki yapılma şeklinin, aynı şeyin kendi toplumunda yapılma şeklinden daha eski olduğunu varsaymaktadır.
Etnosantrik kişi, başka gruptan olanları, kendi grubunun kültürel kabullerinden ve değerlerinden hareketlerle, dolayısıyla tarafgir bir şekilde yargılamaktadır. Bunun altında kendi doğrularının herkes için geçerli olduğu fikri vardır ve buna bağlı olarak, bu doğrulara sahip olmayanların ya da uymayanların geri veya aşağı olduğu oldukları sonucuna varmaktadır.
Etnosantrik tutum, kişilerin günlük yaşam etkinliklerinde ve davranışlarında görülebildiği gibi, diğer toplumları inceleyen bilim adamlarının ya da araştırmacıların yaklaşımlarında da söz konusu olabilmektedir.