Flört Problemleri

Flört veya aşkın fırtınasıyla mutlu bir evliliği bulacaklarını sananların aldanma ihtimalini göz önünde bulundurmaları gerekir.
Romantik aşk efsanesi dediğimiz bu şartlanma, bize dünyadaki her genç erkeğe karşılık, "onun için yaratılmış" bir genç kız bulunduğunu anlatır. Kendisine yazılmış olan insanla karşılaşıldığında kişi onu hemen tanır; çünkü ona aşık olmaktadır. Artık kendi seçtiği insanla karşılaştığına ve bu birleşme haliyle kusursuz olacağına göre, birbirlerinin bütün ihtiyaçlarına ebediyen karşılık verebilir ve dolayısıyla da sonsuza kadar kusursuz bir uyum ve beraberlik içinde mutlu yaşayabilirler. Ama gerçek her zaman böyle olmaz.

Aşık olma

Gerçek anlamda "Aşık olmak", iki kişinin sadece, birbirlerinin gözlerinin içerisine sevgiyle bakmaları değil; aynı zamanda, tüm fikirleriyle aynı yöne bakabilmeleridir ve bakışlarla olduğu gibi ruhen de bütünleşebilmeleri gerekir. Aslında "aşık olma" sevgiyle aynı şey değildir. Birincisi aşık olma tecrübesinin özellikle cinsel arzu ile ilgilili bir yanı bulunur. İkincisi de hiçbir aşk, hep devam etmez ve geçicidir. Kime aşık olunursa olunsun, bu ilişki yeterince devam ederse er ya da geç aşk sona ermektedir. Bu, aşık olunan kişiyi sevmekten mutlaka vazgeçilir demek değildir. Ama aşık olmanın en büyük özelliğini oluşturan ihtiraslı sevgi mutlaka bitmektedir.

Flörte Gelince

Evliliğe flört ederek adım atmayı savunanlar hayli fazladır. Ancak flört ederken evliliği gözetenler, birbirini gereğinden fazla kandırmaktadırlar. En azından ilk zamanlarda kim olduklarını, neye inandıklarını birbirinden gizlemeye çalışmaktadırlar.
Flört sırasında "Tam istediğim gibi. Her konuda uyum sağlıyoruz." denmektedir.. Fakat sorunlar, genellikle balayının bitip kişilerin gerçek yüzü ile görünmesiyle başlar. Bu sefer yanlış insanla evlenildiği, daha doğrusu evlendiğini sandığı insanla evlenmediği sonucuna varılır.

Mutlu Bir Evlilik İçin...

Evlilik öncesinde bazı belirtiler ilişkinin geleceğini gösterebilir. Evlilik, erkek ile kadının, birbirlerinin duygusal beklentilerini karşıladığı durumdur.
Evlilikte sürekli olarak bir pazarlık ve alışveriş faaliyeti söz konusu olmaktadır.. Gençler flört döneminde doğal olmalılardır. Ancak evlilik öncesi ilişkinin gidişatına bakarak karar vermek yeterli olamaz. Tanışma ve flört döneminde kadın ve erkek birbirlerinin duygusal beklentilerini hisseder ve ona göre davranmaktadırlar. Evliliğin çok boyutlu değerlendirilmesi gerekmektedir. Evlilik, sadece duygusal bir yapıymış gibi görünmektedir. İnsanlar sadece duygusal beklentileri ile evliliği gitmektedirler. Fakat diğer boyutlarını da düşünmek gerekmektedir. Kişiler, bir ilişki niye kötü gider düşünmüyorlar. Evlilik öncesinde evliliğin kötü gideceğini gösteren belirtiler de bulunur. Bu belirtiler:

Bireylerin kişilik yapıları: Sorunlu kişilik yapısı.

Geçmişte yaşanılanlar: Çok sorunlu bir aile yapısı, duygusal olarak çok yıpranmışlık, aile içinde daha öncelikli ayrılıkların olması, bireylerin daha önceki ilişkilerinde sürekli ayrılıkların olması, bireyin geçmişte yaşadığı travmaları aşamamış olması.

Bireyin iş ilişkileri: İş ilişkilerinde yaşanan kopukluklar, orada dahi sağlam bir ilişki meydana getirememiş olması.

Tek çocuk olmak: Çok fazla şımartılmak ve beklentilerin çok fazla olması nedeniyle tek çocuk olmak da evlilik ilişkisinin geleceği açısından sorunlar yaratabilir.

Aile destek yapıları: Ailelerin evliliğe karşı olması da evlilik için risk oluşturmaktadır.

Ailelerin uyumu: Aileler arasında çatışmalar başlaması direkt olarak evliliğin çatışması anlamına geliyor.

Sosyo-kültürel uyum: Eğer bireyler üniversal sosyo-kültürel yapıyı sırtlanacak kültür düzeyinde değilse sorunlar çıkabiliyor.

Kadının iş durumu: Kadın erkeğine göre çok ön planda ise bu risk olabiliyor.

Ailede boşanma-ayrılık öyküsü: Çocuklukta ailenin çatışmasını yaşayan bireyler kendi yaşamlarında da hoşlanmasalar bile aynı süreci tekrarlayabilmektedirler.