Konuşma Bozukluğu

Konuşma bozukluğu deyince ilk akla gelen bazen konuşmanın akıcılığının bozulması, bazen dekonuşmaya eşlik eden uygunsuz vücut devinimlerinin bulunması sonucunda dinleyenleri ne konuşulduğu ile ilgili olmayıp, nasıl konuşulduğuna dikkat çekmesi için kekemelik olmaktadır. Ancak konuşma bozuklukları dilin sesli simgeleri, artikülasyon, ses ve işitme olmak üzere geniş bir alanı kapsamaktadır. Bazı çocukların istenen bir konuşma yapamamasının nedeni, konuşmaya karşı bir isteğinin ve hazırlığının olmamasından kaynaklanabilir. Bazı çocuklarda da işitme yoluyla ilk karşılaştığı kelimeler onda geçici bir anlam kazanana kadar iz bırakmayabilir.

Konuşma Bozukluğu Egzersizleri

1- Ağzınızı açın ve dilinizi dışarı çıkartın, yanlara kaydırmamaya dikkat edin.
Tutun bırakın. Dilinizi her defasında daha ileriye uzatarak tekrarlayın. 
2- Dilinizi dışarı çıkartın, yavaş dudaklarınızın bir köşesinden bir diğerine hareket ettirin.
Her köşede biraz tutun ve bırakın.
3- Dilinizi çıkarın ve dil ucuyla çenenize değmeye çalışın.
Ulaşabildiği en uzak noktada tutun, bırakın.
4-Dilinizin ucuyla dudaklarınızı yalayın.
Dilinizle tam bir daire çizmeye dikkat edin.
5-Dilinizi çıkarın ve dil ucuyla burnunuza değmeye çalışın.
Bunu yaparken alt dudağınızı ya da elinizi kullanmayın. Ulaşabildiği en uzak noktada tutun, bırakın.
6-Dilinizi çıkarın dondurma yalar gibi dil ucunu aşağıdan yukarı doğru hareket ettirin.
7-Dilinizi çıkarın, dilinizin önünde tutulan bir kaşığı dilinizin ucuyla itmeye çalışın.
8-Parmağınızı yanağınıza koyun,ağzınızı açmadan ağzınızın içinden dilinizle parmağınızı bulun.
9- '' LA ''  sesini beş kez arka arkaya çıkarın.
10-'' KA ''  sesini beş kez arka arkaya çıkarın.