Manik-Depresif Nedir ?

Manik-depresif hastalık olarak bilinen manik-depresif bozukluk, mani ve depresyon nöbetlerini içeren bir ruh hastalığıdır. Hastanın duygu durumu aniden yükselir, ya çok neşeli olur ya da tam aksine çok üzgün ve ümitsiz kalır. Daha sonra hasta eski durumuna geri döner.

Manik-depresif bozukluk tipik olarak adolesan ya da erken erişkin dönemde başlar ve hayat boyu devam eder.

Hastalığın etkili bir tedavisi vardır ve hastayı boşanma, iş kaybı alkol ve madde kötü kullanımı ve intihar gibi sonuçlardan korur.

Manik-depresif hastalık, tedavi edilmezse kişinin hayatını olumsuz yönde ektileyebilmektedir ve ayrıca diğer ağır hastalıklarda olduğu gibi, manik-depresif bozukluk da aile fertleri bu durumun etkisi altında kalırlar. Çünkü rahatsızlığın alışılmadık davranış bozukluklarıyla savaşmak zorunda kalırlar.

Bipolar bozukluğun kalıtsal olduğuna inanılır, fakat henüz özel bir genetik bozukluk tarif edilmemiştir.

Manik-Depresif Psikozun Belirtileri

Bipolar bozukluk mani ve depresyon nöbetleriyle seyreder;

Manik nöbetin belirtileri:
• Sinirlilik
• Aşırı öfke ya da neşe durumları
• Her zamankinden farklı davranışların bulunduğu dönemler
• Enerji ve aktivitenin artması, düşünce akışının ve konuşmanın hızlanması
• Uyku ihtiyacının azalması
• Hastanın kendi gücü ve yetenekleri hakkında gerçekci olmayan inanışlara kapılması
• Cinsel ilginin artması
• Madde kötü kullanımı, özellikle kokain, alkol, ve uyku ilaçları kullanımı
• Öfkelendiren ya da herşeye karışan baştan çıkarıcı davranış biçimleri

Depresyon nöbetinin belirtileri:
• Kendini devamlı üzgün, endişeli hissetmek
• Kötümserlik ve ümitsizlik duygusu
• Suçluluk ve değersizlik hisleri
• Günlük aktivitelere ilgi ve isteğin azalması
• Konsantrasyon ve karar vermede güçlük, unutkanlık
• Yerinde duramamak, sinirlilik
• Uyku bozukluğu
• İştah ve kilo kaybı ya da kilo alımı
• Bedensel bir hastalığa bağlı olmayan kronik ağrı ve geçmeyen bedensel şikayetler
• Ölüm ve intihar düşünceleri, intihar girişimi

Manik-Depresif Psikoz Tedavisi

Hastalığın tedavisi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada bulunan atak tedavi edilmektedir. İkinci aşamada ise amaç tekrar atak geçirilmesini önlemeye çalışmaktır. Atak sırasında kişinin hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekir.
Hastalığın en önemli özelliği koruyucu ilaç kullanımı ile atakların önlenebiliyor olmasıdır. Bunun birçok hasta için hayati önemi bulunmaktadır. Her bir atak hastanın hayatında önemli izler bırakabilmektedir. Okula devamsızlık nedeni ile okul başarısında düşme gibi ancak bu risk azaltılabilmektedir. İlaç tedavisine ek olarak psikoterapi önemli bir unsurdur.