Megalomani Nedir ?

Megalomani ya da büyüklük hezeyanı, kişinin kendisine gerçekle uyuşmayan üstün nitelikler yakıştırma durmudur. Derin bir ruhsal sorunun belirtisi olarak bilinir. Megalomani, kendi başına bir hastalık değilse bile oldukça şaşırtıcı bir psikolojik sorundur. Büyüklük hezeyanları kişinin, yetenekleri, nitelikleri ve yaşantısı hakkındaki mantıksız inançlara dayanmaktadır. Megalomani, kendini önemseme duygusunun gerçekliğe dayanıp abartılı bir biçim alan, aşırı bir özgüven değildir.

Megalomani Belirtileri

Megalomanide, gerçeklikle kesinlikle ilgisi olmayan hezeyanlar vardır. Örneğin, dar gelirli bir megaloman dünyanın en zengin adamıymış gibi davranabilmektedir, tanıştığı herkese büyük miktarlarda çekler yazabilmektedir.

Megalomani Tedavisi

Tedavi, megalomaniyi doğuran nedene bağlı olarak değişebilmektedir. Mani ve şizofreniyle birlikte görüldüğünde, ilaç ve psikoterapiyle denetim altına alınabilmektedir. Tam iyileşme garantisi olmasa bile belli bir düzelme sağlanmaktadır. Nedeni frengi enfeksiyonu ise, genellikle penisilinle yapılan acil tedaviye başlanması zorunludur. Tedavi sonrasi tam iyileşme ya da en azından kalıcı bir düzelme elde edilebilmektedir.