Yalnızlık Nedir ?

Psikologlar yalnızlığı, yalnız olmak olarak değil, kendini yalnız hissetmek anlamında değerlenirmektedirler. Herhangi bir insanın, hayatının belirli bir anında ve belirli bir süre isteyerek diğer insanlardan uzaklaşmak istemesi türündeki soyutlanmalar, bu tanıma dahil olmaz.
Yalnızlık istenmeyen, fakat acı veren bir öznel yaşantıdır. Bu çerçevede iki tür yalnızlıktan bahsedilebilir. Birincisi, insanın, diğer insanlarla çevrelenmiş olmakla birlikte, kendisi ile diğerleri arasında aşılmaz bir uçurum görmesine dayanan varoluşsal yalnızlık'tır, bu yalnızlık, ölüm ve yaşam karşısında duyulan derin ve başkaları tarafından yok edilemeyen enişeyle sıkıdan ilişkili bir yalnızlıktır.